By Objectives - New sales at the highest level

Maatwerk

Vanuit uw doelstellingen, eisen, wensen en mogelijkheden wordt in overleg met u een programma gemaakt dat past bij het niveau van uw medewerkers. Dit kan in de vorm van:

  • Maatwerk programma’s voor de beginnende sales medewerker tot aan Senior Executives in Sales.
  • Sales Academy; Complete leergangen specifiek en geheel ontwikkeld voor uw organisatie.

Zowel in het geval van een vraag naar maatwerktrainingen als een vraag om een complete academy, met programma’s in een samenhang, gaan wij uit van drie stappen: vraaganalyse vóóraf, trainingen en evaluatie achteraf. Trainen met By Objectives is praktijkgericht trainen. Daarom is elke maatwerktraining uniek van vorm en inhoud.

In een kennismakingsgesprek stellen wij vast wat de aanleiding is tot de vraag om training, welke doelstellingen u voor ogen heeft en welke eisen u stelt aan de training. Na gedegen analyse doen wij u een voorstel voor een conceptprogramma, dat wij met u en andere betrokkenen bespreken, zodat het definitieve programma aansluit bij uw vragen.

Wij betrekken in een vroeg stadium de direct leidinggevenden bij de voorbereiding en uitvoering van de trainingen. Wij doen dit omdat onze praktijk heeft uitgewezen hoe groot de invloed van het directe management is op de medewerkers.