0- en 1-Meting (Sales Assessment)

“Meten is Weten, Gissen is Missen en Gokken is Dokken”

Het kennen van eigen sterktes en zwaktes met betrekking tot verkoopvaardigheden geeft iedere medewerker de mogelijkheid om deze te versterken en hierbij te werken aan zijn eigen performance en daarbij gericht support te vragen aan zijn of haar manager. By Objectives maakt dit mogelijk door middel van een 0-meting waarbij verkoopvaardigheden objectief worden gemeten.

Doelstellingen 0-meting:

  • Het toetsen van verkoopvaardigheden die geleerd zijn tijdens de verkooptrainingen en tijdens opgedane ervaringen in de praktijk.
  • Op basis van deze 0-meting het kunnen opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan als sturingselement voor de medewerker en de manager.
  • Het gebruiken van het ontwikkelingsplan om inhoud te kunnen geven aan coaching gesprekken tussen de medewerker en de manager.
  • Inzicht krijgen op de korte en lange termijn welke vorderingen en resultaten zijn behaald in het ontwikkelingstraject van de medewerker, bijvoorbeeld met behulp van een 1- meting na een periode.

Op basis van de conclusies maken wij een actieplan waarin wordt aangegeven wat zowel de medewerker als de manager gaan doen om tot verbetering te komen: Wie, wat, waar, wanneer (deadline) en hoe. De opname en het beoordelingsformulier blijft in het bezit van de medewerker, zodat privacy gewaarborgd is.

Na een verkooptraining kan totale programma worden beëindigd met een 1-meting, waarbij de progressie van de verkoop- en adviesvaardigheden die is gemaakt zal worden vastgesteld. Het meten van de daadwerkelijk gemaakte progressie die de medewerkers hebben gemaakt is een van de belangrijkste drijfveren die de motivatie en het zelfvertrouwen van de deelnemers gaat verhogen.

Outputgarantie en certificering.

Wanneer bovenstaande traject totaal gaat worden doorlopen blijkt uit ervaring, afhankelijk van de resultaten van de 0-meting, dat voor alle medewerkers die geen best-practice waren tijdens de 0-meting een progressie gerealiseerd kan gaan worden in de 1-meting van meer dan 60 %!  Medewerkers hebben veel meer inzicht in wat nodig is om een goed consultatief verkoopgesprek te voeren en weten hiervoor de juiste vaardigheden aan te wenden.

De medewerkers die dit traject voldoende hebben afgesloten ontvangen een certificaat.