By Objectives - New sales at the highest level

Hoe?

By Objectives verbetert sales en realiseert daarmee commerciële doelstellingen. Dit gebeurt door activiteiten en resultaten transparant te maken.

Stappenplan:

  1. Analyseren salesproces.
  2. Strategie vertalen in concrete doelen.
  3. Competenties, activiteiten en resultaat in beeld brengen (sales dashboard).
  4. Voortgang, richting, kwaliteit en kwantiteit van inspanningen begeleiden.
  5. Vorm en inhoud geven aan verkooporganisatie.
  6. Advies inrichting effectieve en efficiënte verkooporganisatie.
  7. Evaluatie doelstelling en resultaat.