Sales Drives met ‘High Impact’

Sales Drives met ‘High Impact’ zijn een buitengewoon krachtige manier om de performance op te schroeven en de ‘Best Practice’ sales werkprocessen in de verkooporganisatie in te bedden.

Sales Drives zijn resultaatgericht actieprogramma’s, die de volgende elementen bevatten:

  • Als uitgangspunt de Best Practice werkwijze in Sales
  • Een actieprogramma met ‘High Impact’
  • Sales Activity Management aanpak
  • Competentie-ontwikkeling en begeleiding

Sales Drives zijn bij uitstek het antwoord op gerichte praktijkvragen zoals:

  • Hoe zetten wij een nieuw concept of  ‘waarde propositie’ in de markt?
  • Hoe kunnen wij een nieuwe markt aanboren?
  • Hoe zorgen wij dat onze inspanningen meer opbrengsten opleveren?
  • Hoe vergroten wij ons marktaandeel?

Een Sales Drive creëert, behalve een professionele werkwijze en structuur, vooral een echte verkoopsfeer en salescultuur binnen de (verkoop-)organisatie.