Sales Activity Management

Sales Activity Management is een werk- en besturingsmethodiek voor de persoonlijke verkoop. Door het toepassen van deze methodiek kan gericht, actief en vooral vóóraf gestuurd worden op verkoopactiviteiten in relatie tot de beoogde resultaten.
Zo voorkomen we dat bijsturing pas achteraf – en dus per definitie te laat – plaatsvindt. Dankzij Sales Activity Management worden de businessontwikkelingen inzichtelijk evenals de activiteiten en kwaliteiten die nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen en dat op ieder niveau in de verkooporganisatie.

Resultaat van een Sales Activity Management implementatie:

Directie, management en verkoopmedewerkers binnen de gehele verkooporganisatie:

  • krijgen meer inzicht in business ontwikkelingen evenals activiteiten en kwaliteiten die nodig zijn om gewenste resultaten te behalen op ieder niveau binnen de verkooporganisatie.
  • zijn in staat de verkooporganisatie op uniforme en consistente wijze aan te sturen.
  • geven een iedere instrumenten in handen dat hen zal helpen hun eigen activiteiten inzichtelijk te houden en beter te managen.
  • kunnen met behulp van een nader te definiëren management rapportages (“cockpitmeters”) doelgerichter en dus effectiever coachen.
  • hebben een systeem om betrouwbare forecasts af te geven.
  • kunnen problemen in een vroeg stadium signaleren en daardoor pro-actief oplossen.

Het stappenplan voor een resultaatgerichte implementatie ziet er als volgt uit:

  1. Wij vertalen met u uw verkoopstrategie in concrete doelen. We kijken naar uw focusgebieden, naar de activiteiten van afdelingen van uw organisatie en analyseren hoe salesprocessen uw strategie ondersteunen of belemmeren.
  2. Wij brengen met u in beeld hoe uw huidige sales processen verlopen en wat het verband is tussen commerciële inspanningen en verkoopresultaten. Hiertoe wordt een ‘sales dashboard’ gemaakt.
  3. Wij begeleiden u bij het voeren van de sales voortgangsgesprekken (bilateralen), om u te helpen goed te anticiperen richting de te behalen doelen.
  4. Wij geven u een helder advies voor de inrichting van een effectieve en efficiënte sales organisatie, op basis van uw doelen, uw huidige processen en uw mogelijkheden. In dit advies geven wij aan hoe uw medewerkers de nodige sales kwaliteiten kunnen ontwikkelen om de verandering van uw verkooporganisatie vorm en inhoud te geven.